PROFESIONÁLNÍ ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

Návrhy

Kompletní návrhy interiérů zahrnují výběry a zakreslení povrchů, osvětlení, sanity, mobiliáře. 

3D vizualizace

Pro lepší představu prostoru vypracováváme vizualizace.

Autorský dozor, 

spolupráce při výběru zhotovitele

Spolupráce se stavbou a subdodavateli.